15 listopada 2017
Zarządzanie ryzykiem
w banku przyszłości

Materiały do pobrania>>

O kongresie >>

Patronat Merytoryczny

Organizator

Grupa BIK

O kongresie


Biuro Infor­ma­cji Kredy­to­wej już po raz dwunasty organizuje Kongres Ryzy­ka Banko­we­go – najwięk­sze, corocz­ne spotka­nie finan­si­stów i bankow­ców poświę­co­ne nowym wyzwa­niom w zarzą­dza­niu ryzy­kiem w sekto­rze banko­wym.
Kongres Ryzyka Bankowego, organizowany przez BIK gromadzi od lat kluczowych przedstawicieli polskich finansów, bankowości i instytucji publicznych. Gospodarzem XII Kongresu Ryzyka Bankowego jest dr Mariusz Cholewa – Prezes Zarządu Biura Informacji Kredytowej. W gronie prelegentów są: Katarzyna Zajdel-Kurowska – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego, Marcin Pachucki – Zastępca Przewodniczącego UKNF, a także: Zdzisław Sokal – Prezes Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz Krzysztof Pietraszkiewicz – Prezes Związku Banków Polskich. Gościem specjalnym wydarzenia będzie Pieter van Tienen – Director Business Development Fraud & ID EMEA, Experian.

Organizator

Biuro Informacji Kredytowej

Agenda


09:00 – 09:30 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
09:30 – 09:40 Powitanie
Mariusz Cholewa – Prezes Zarządu, Biuro Informacji Kredytowej
09:40 – 10:00 Wyzwania dla stabilności systemu bankowego
Katarzyna Zajdel-Kurowska – Członek Zarządu, Narodowy Bank Polski
10:00 – 10:20 MREL- środek realizacji procesu przymusowej restrukturyzacji
Zdzisław Sokal – Prezes Zarządu, Bankowy Fundusz Gwarancyjny
10:20 – 10:40 Zmiany prawne 2018 - największe wyzwania dla banków
Marcin Pachucki – Zastępca Przewodniczącego, UKNF 
10:40 – 11:00 Trendy i wyzwania. Na krawędzi?
Krzysztof Pietraszkiewicz – Prezes, Związek Banków Polskich
11:00 – 11:30 PRZERWA KAWOWA
11:30 – 12:45 Bank przyszłości – Machine Learning, artificial intelligence, robo-advisors
Wystąpienie wprowadzające
Adam Grabarczyk – Head of Process and Business Management, CBG Digital, The Development Bank of Singapore Limited, DBS Group

Uczestnicy:

Krzysztof Dąbrowski – Wiceprezes Zarządu, mBank SA
Bruno Ferreira – Dyrektor Zarządzający, Pion Rozwoju Korporacyjnego, Alior Bank SA
Marcin Giżycki – Wiceprezes Zarządu, ING Bank Śląski SA
Adam Grabarczyk – Head of Process and Business Management, CBG Digital, The Development Bank of Singapore Limited, DBS Group
Sławomir Grzelczak – Wiceprezes Zarządu, Biuro Informacji Kredytowej SA
Maciej Pieczkowski – Dyrektor Generalny, Inbank Polska SA
12:45 – 13:45 LUNCH
13:45 – 15:00 Mikro-przedsiębiorcy – źródło wzrostu w przyszłości, czy najtrudniejszy segment bankowości?
Wystąpienie wprowadzające
Mariusz Cholewa – Prezes Zarządu, Biuro Informacji Kredytowej

Uczestnicy:

Rafał Bednarek – Wiceprezes Zarządu, Biuro Informacji Kredytowej SA
Piotr Mazur – Wiceprezes Zarządu, PKO BP SA
Paweł Pyzik – p.o. Prezesa Zarządu, SGB Bank SA
Tomasz Styczyński – Wiceprezes Zarządu, Bank Pekao SA
Małgorzata Szturmowicz – Członek Zarządu, Idea Bank SA
Wiesław Thor – Przewodniczący Rady Nadzorczej, KredytMarket
15:00 – 15:30 PRZERWA KAWOWA
15:30 – 16:45 Cyberbezpieczeństwo w banku przyszłości
Wystąpienie wprowadzające
Pieter van Tienen – Director Business Development Fraud & ID EMEA, Experian

Uczestnicy:

Piotr Balcerzak – Pełnomocnik Zarządu ds. Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa, Związek Banków Polskich
Jarosław Mastalerz – Managing Partner, mAccelerator
Janusz Nawrat
– Raiffeisen Bank Polska SA
Agnieszka Szopa-Maziukiewicz – Dyrektor Zarządzający, BIK SA
Feliks Szyszkowiak – Wiceprezes Zarządu, BZ WBK SA
Pieter van Tienen – Director Business Development Fraud & ID EMEA, Experian
16:45 – 17:00 Podsumowanie
Mariusz Cholewa – Prezes Zarządu, Biuro Informacji Kredytowej


19:30 – 20:00
20:00 – 21:30
21:30 – 22:30


Powitanie Gości
Część oficjalna oraz Koncert Gwiazdy z okazji Jubileuszu 20-lecia BIK
Bankiet oraz tort jubileuszowy


Pobierz agendę XII Kongresu Ryzyka Bankowego

Prelegenci


Piotr Marek Balcerzak

Pełnomocnik Zarządu ds. Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa, Związek Banków Polskich


Ekspert z zakresu prawa bankowego, nadzoru bankowego, bankowości elektronicznej, bezpieczeństwa transakcji elektronicznych i gospodarki elektronicznej.
Absolwent Wydziału Menedżerskiego – specjalizacja: Bankowość, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie. Autor publikacji z zakresu audytu wewnętrznego, prawa bankowego, nowoczesnych technologii i bezpieczeństwa bankowości elektronicznej.

więcej W latach 1994-2007 pracownik Narodowego Banku Polskiego m. in. w Departamencie Audytu Wewnętrznego i Generalnym Inspektoracie Nadzoru Bankowego w Biurze Polityki Nadzorczej.
W latach 2007-2016 pracownik Związku Banków Polskich m. in. Sekretarz i Członek Prezydiów Rady Bankowości Elektronicznej ZBP, a także Koordynator ds. Bezpieczeństwa Banków ZBP. Uczestnik prac Rady ds. Systemu Płatniczego działającej przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego.
W latach 2016-2017 zastępca dyrektora Departamentu Cyberbezpieczeństwa w Ministerstwie Cyfryzacji. Odpowiedzialny m. in. za obszar strategii i współpracy międzynarodowej i krajowej, a także cyberedukacji.
Obecnie pełnomocnik Zarządu Związku Banków Polskich ds. Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP.

Rafał Bednarek

Wiceprezes Zarządu, BIK SA


Absolwent Politechniki Poznańskiej oraz studiów podyplomowych i doktoranckich na Akademii Ekonomicznej w  Poznaniu w zakresie ekonomii i rynków kapitałowych. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu służby zagranicznej i międzynarodowej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pan Rafał Bednarek od 1991 r. związany był z Wielkopolskim Bankiem Kredytowym, a od 2001 r. z Bankiem Zachodnim WBK, pełniąc kolejno szereg funkcji menedżerskich w różnych obszarach działania banku. W pierwszym okresie zajmował się bankowością inwestycyjną a od roku 2000 działalnością kredytową banku.
więcej Sprawował między innymi funkcje: dyrektora Departamentu Kapitałowego, dyrektora Departamentu Inwestycji Strategicznych, dyrektora Centrum Bankowości Hipotecznej oraz dyrektora Departamentu Rozwoju i Wsparcia Kredytowego. Jednocześnie zasiadał w radach nadzorczych spółek z branży finansowej (bankowość, działalność leasingowa) jak i z branży budowlanej, metalurgicznej, motoryzacyjnej, tekstylnej i usług ochrony. W latach od 2008 do 2011 był członkiem Rady Nadzorczej Biura Informacji Kredytowej S.A.
Od 2012 r. pełni funkcję wiceprezesa Zarządu BIK i odpowiada za Pion Biznesu Bankowego i Detalicznego. Jest równocześnie członkiem Rady Nadzorczej Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor SA

dr Mariusz Cholewa

Prezes Zarządu, BIK SA


Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. W 2005 r. uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. Ukończył również podyplomowe studia Bankowości i Finansów, specjalność bankowość inwestycyjna, organizowane przez Uniwersytet Guildhall w Londynie, Gdańską Akademię Bankową oraz Uniwersytet Gdański.
więcej Pan Mariusz Cholewa w latach 1993 -1998 współpracował z Gdańską Akademią Bankową, m.in. jako członek zarządu, a jednocześnie brał udział w badaniach dotyczących restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków, prowadzonych przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. W latach 1995 -2003 wykładał na Uniwersytecie Gdańskim, na Wydziale Zarządzania. W okresie 2007 - 2010 był prezesem Zarządu Banku Rozwoju Cukrownictwa S.A. Od 1998 r. do 2013 r. związany z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. (CITI Handlowy), gdzie zajmował szereg stanowisk managerskich, a do kwietnia 2013 r. pełnił funkcję dyrektora Departamentu Strategii. Zasiadał w radach nadzorczych wielu spółek m.in. z branży bankowej, inwestycyjnej, ubezpieczeniowej oraz leasingowej w tym także w spółkach giełdowych. W latach 2012 – 2013 był członkiem Rady Nadzorczej Biura Informacji Kredytowej SA Od czerwca 2013 r. pełni funkcję prezesa Zarządu BIK SA Jest także przewodniczącym Rady Nadzorczej Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor SA

Bruno Ferreira

Dyrektor Zarządzający, Alior Bank SA


Dyrektor Zarządzający Pionem Rozwoju Korporacyjnego w Alior Bank S.A., w którego skład wchodzą jednostki odpowiedzialne za budowanie i realizację strategii Banku, wdrażanie innowacji oraz nawiązywanie współpracy z firmami branży FinTech. Przed dołączeniem do Alior Banku, Bruno kierował zespołem Corporate Finance Strategy oraz był członkiem zespołu Doradztwa Transakcyjnego dla sektora finansowego w EY Polska. Posiada szerokie doświadczenie w sektorze bankowości, zdobyte w takich firmach jak EY i McKinsey & Company.
więcej Przez całą swoja karierę Bruno pomagał budować strategię w instytucjach finansowych i wielu firmach z innych branż w zakresie m.in. finansów, innowacji i operacji. Ukończył Instituto Superior Técnico w Lizbonie oraz MBA na INSEAD

Marcin Giżycki

Wiceprezes Zarządu, ING Bank Śląski SA


Posiada ponad 20-sto letnie doświadczenie w bankowości. Przez całą swoją karierę związany z ING Bankiem Śląskim. Był odpowiedzialny za zarządzanie produktami, procesami, ceną, sprzedażą oraz siecią dystrybucji. Pełnił nadzór i zarządzał kilkoma strategicznymi projektami w Banku. 
W sierpniu 2015 roku został powołany na stanowisko prezesa zarządu ING Securities SA. Od sierpnia 2016 roku Marcin Giżycki jest wiceprezesem zarządu ING Banku Śląskiego odpowiedzialnym za Pion Klientów Detalicznych.
więcej Marcin Giżycki ukończył Akademię Ekonomiczną w Katowicach na wydziale Bankowość i Finanse. Brał udział w szkoleniach z zakresu zarządzania i bankowości m.in. Senior Banking Program  w ING w Amsterdamie oraz Developing the Strategic Leader program at the Center for Creative Leadership w Colorado Springs.

Adam Grabarczyk

Head of Process and Business Management, CBG Digital, The Development Bank of Singapore Limited, DBS Group


Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na wydziałach Handlu Zagranicznego oraz Finansów i Bankowości. Od lipca 2015 zajmuje stanowisko SVP, Head of Process and Business Management, CBG Digital w DBS bank w Singapurze, największym banku Azji Południowo-Wschodniej, gdzie odpowiedzialny jest między innymi za rozwój i zarządzanie kanałami cyfrowymi, w tym rozwiązaniami Chat botów działających w oparciu o sztuczną inteligencję (AI) i supervised machine learning.

więcej W latach 1991-1997 pracował w PolCard Sp. z o.o. gdzie między innymi pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Finansów ds. Rozliczeń i Reklamacji. W roku 1996 zaprojektował i wdrożył Krajowy System Rozliczeń (KSR) dla transakcji przeprowadzanych kartami płatniczymi. System ten umożliwiał prowadzenie rozliczeń oraz wymiany danych pomiędzy podmiotami krajowymi funkcjonującymi na rynku kart płatniczych w Polsce.
W 1997 rozpoczął pracę w Banku Handlowym S.A. - Citi Handlowy, gdzie odpowiedzialny był między innymi za regionalne centrum korporacyjnych kart płatniczych dla regionu CEMEA.  Kierował również departamentem wdrożeń produktów dla klientów korporacyjnych. W latach 2007-2009 odpowiedzialny był za segment mikro przedsiębiorstw – CitiBusiness. W roku 2010 objął stanowisko Dyrektora Zarządzającego w Biurze Rozwoju Bankowości Mobilnej, a następnie w 2012 Dyrektora Departamentu Bankowości Internetowej. Od 2007 roku pełnił również funkcje członka Rady Nadzorczej Handlowy Leasing Sp. z o.o.  We wrześniu 2012 roku rozpoczął pracę w Standard Chartered Bank w Malezji, na stanowisku Head of Digital Banking, a następnie w grudniu 2014 roku objął stanowisko Digital Head dla regionu ASEAN – Azja Południowo-Wschodnia. Od lipca 2015 roku pracuje w DBS w Singapurze, gdzie obecnie jest odpowiedzialny za kanały cyfrowe, z pokryciem geograficznym obejmującym Singapur, Hong Kong, Chiny, Tajwan, Indie i Indonezję. W wyniku projektów, w których brał udział, tj. uruchomienia digibanku w Indiach, a następnie w Indonezji, w 2016 roku DBS został wyróżniony przez Euromoney mianem Najlepszego Banku Cyfrowego na Świecie - World’s Best Digital Bank.

Sławomir Grzelczak

Wiceprezes Zarządu, BIK SA/Prezes Zarządu, BIG InfoMonitor


Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek: Finanse i Bankowość (2002).
Pan Sławomir Grzelczak od 2001 r. związany był z międzynarodową firmą Dun&Bradstreet - czołową wywiadownią gospodarczą, w której pełnił ważne funkcje managerskie. W latach 2002-2004 zajmował stanowisko dyrektora operacyjnego, a w okresie 2004-2009 sprawował funkcję prezesa zarządu polskiego oddziału. W latach 2009-2012 kierował grupą BISNODE, będącą partnerem strategicznym wywiadowni gospodarczej D&B Corporation.
więcej Swoje doświadczenie w doskonaleniu procesów biznesowych rozwijał, zarządzając czterema spółkami należącymi do grupy BISNODE. Od 2012 roku do kwietnia 2013 odpowiadał w Grupie Coface Central Europe Holding, będącej liderem w obszarze ubezpieczeń należności, za 12 rynków Europy Centralnej i Wschodniej w zakresie rozwoju nowych produktów i koordynacji działań w obszarze informacji gospodarczej. Jednocześnie od lutego 2013 r. był dyrektorem zarządzającym Coface Słowenia.
Od kwietnia 2013 r. pełnił funkcję członka Zarządu BIK i jednocześnie odpowiadał za Pion Biznesu Pozabankowego. Od lipca 2013 r. - wiceprezes Zarządu Biura Informacji Kredytowej SA, odpowiedzialny za Pion Biznesu Korporacyjnego. Od końca czerwca 2014 pełni jednocześnie funkcję prezesa Zarządu Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor SA

Jarosław Mastalerz

Partner Zarządzający, mAccelerator


Jest Partnerem Zarządzającym w mAcceleratorze – pierwszym funduszu w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, którego celem jest inwestowanie w start-upy technologiczne, ich rozwój i komercjalizacja. W czasie swojej kariery zdobył duże doświadczenie, zajmując szereg kierowniczych stanowisk, pracował m.in. jako dyrektor finansowy, CMO, COO, CIO, szef bankowości detalicznej. Aby objąć kierownictwo nad funduszem zrezygnował z pozycji wiceprezesa mBanku do spraw Operacji i IT, gdzie był odpowiedzialny między innymi za obszary technologii, logistyki, bezpieczeństwa i nieruchomości.


więcej Wcześniej w randze członka zarządu kierował pionem bankowości detalicznej mBanku, operującym w Polsce, Czechach i na Słowacji. W przeszłości był twórcą i prezesem spółki BRE Ubezpieczenia, która jako pierwsza w Polsce wprowadziła polisy ubezpieczeniowe on-line. Pracował również w grupach Generali, Zurich oraz w PricewaterhouseCoopers. Ukończył Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny (specjalizacja: Handel Zagraniczny) i Wydział Zarządzania (specjalizacja: Rachunkowość Zarządcza) Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada świadectwo brytyjskiego The Association of Chartered Certified Accountants.

Piotr Mazur

Wiceprezes Zarządu, PKO Bank Polski SA


Piotr Mazur (ur. 1966) pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu PKO Banku Polskiego odpowiedzialnego za Obszar Zarządzania Ryzykiem po uzyskaniu zgody KNF 8 stycznia 2013 r. Ukończył Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu, na kierunku Organizacja i Zarządzanie. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w pracy w bankowości, w tym od 2000 roku na stanowiskach kierowniczych – głównie w obszarach ryzyka, restrukturyzacji i kredytów.
więcej Posiada doświadczenie w pracy w międzynarodowych grupach finansowych działających w Europie, USA i Ameryce Południowej. Członek rad nadzorczych, rad wierzycieli, członek i przewodniczący kluczowych komitetów zarządzania ryzykiem. Brał udział w tworzeniu strategii Banku Zachodniego WBK SA, bezpośrednio odpowiadał za zarządzanie ryzykiem, optymalizację procesów windykacji i restrukturyzacji, współpracował z regulatorami w Polsce i za granicą.
Po studiach w 1991 r. rozpoczął karierę zawodową w Banku BPH SA, w obszarze kredytów. W 1992 r. zaczął pracę w Banku Zachodnim SA, a następnie po połączeniu z Wielkopolskim Bankiem Kredytowym S.A. był związany z BZ WBK SA. W latach 1992-2000 r. pracował w Departamencie Inwestycji Kapitałowych a następnie w latach 2000-2005 r.  zajmował stanowisko Dyrektora Departamentu Kontroli Jakości Kredytów. W latach 2005-2008 był Dyrektorem Obszaru Business Intelligence i Zarządzania Ryzykiem, a w latach 2008-2010 był Zastępcą Głównego Oficera ds. Ryzyka. Od stycznia 2011 r. pełnił funkcję Głównego Oficera Kredytowego a od marca 2012 r. także Zastępcy Głównego Oficera ds. Ryzyka. Ponadto był Przewodniczącym Komitetu Kredytowego BZ WBK SA, Zastępcą Przewodniczącego Forum Ryzyka Kredytowego oraz Zastępcą Przewodniczącego Forum Modeli Ryzyka.

Janusz Nawrat

Dyrektor Banku, Raiffeisen Bank Polska SA


Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego i Harvard Business School. Dyrektor Banku w Raiffeisen-Polbank nadzorujący obszar bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych.
Ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa z ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym i kwalifikacjami potwierdzonymi uzyskaniem licznych certyfikatów branżowych, w tym między innymi CISSP (Certified Information Systems Security Professional), CISM (Certified Information Security Manager), CRISC (Certified In Risk and Information Systems Control).
więcej Autor lub współautor wielu projektów sieci i systemów zabezpieczeń, przygotowywanych głównie dla instytucji finansowych i największych korporacji sektora telekomunikacyjnego. Doświadczony badacz systemów zabezpieczeń oraz twórca i architekt rozwiązań bezpieczeństwa. Autor eksperckich programów szkoleniowych, specjalistycznych warsztatów i seminariów poświęconych tematyce bezpieczeństwa. Opracował między innymi materiał do praktycznych warsztatów dla Prokuratorów, Sędziów i funkcjonariuszy Policji na temat sposobów pozyskania, zabezpieczenia i analizy materiałów dowodowych w sprawach ataków skierowanych na klientów bankowych systemów transakcyjnych. Architekt i twórca zintegrowanych systemów zarządzania bezpieczeństwem w Raiffeisen Polbank. Autor standardów bezpieczeństwa obowiązujących lokalnie w Raiffeisen Polbank oraz w Grupie Raiffeisen Bank International. Głównym obiektem jego zainteresowań branżowych jest analizowanie ryzyka oraz dobór i projektowanie skutecznych i adekwatnych do poziomu zagrożeń rozwiązań bezpieczeństwa dla systemów biznesu elektronicznego, w tym głównie bankowych systemów transakcyjnych. Laureat nagrody im Profesora Remigiusza Kaszubskiego za działania na rzecz zwiększania bezpieczeństwa w bankowości elektronicznej.

Marcin Pachucki

Zastępca Przewodniczącego, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego


Związany z nadzorem nad rynkiem finansowym od 2001 roku. W ostatnim czasie pełnił funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Prawnego Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, zajmując się głównie prowadzeniem postępowań administracyjnych dotyczących nadużyć na rynku finansowym.
więcej Ukończył studia ekonomiczne na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz prawo na Uniwersytecie Wrocławskim.
Posiada blisko 15 letnie doświadczenie zawodowe zdobyte w organach nadzoru (Urząd KPWiG oraz Urząd KNF) związane m.in. z prowadzeniem postępowań administracyjnych i przygotowywaniem zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa odnoszących się do wszystkich sektorów nadzorowanego przez KNF rynku finansowego. Kluczowy ekspert w ramach kilku, prowadzonych przez KNF, programów współpracy bliźniaczej których beneficjentami były zagraniczne organy nadzoru. Prelegent na licznych szkoleniach i konferencjach poświęconych aspektom związanych z funkcjonowaniem rynku finansowego. Autor publikacji dotyczących zagadnień rynku finansowego takich jak: „Raportowanie informacji poufnych”, oraz „Piramidy i inne oszustwa na rynku finansowym”. Współautor publikacji „Jak prawidłowo wypełniać obowiązki informacyjne”.

Maciej Pieczkowski

Dyrektor Generalny Oddziału, Inbank w Polsce


Maciej Pieczkowski od sierpnia 2016 roku stoi na czele polskiego oddziału Inbank. Wraz z zespołem przygotowywał strategię wejścia estońskiej organizacji na nasz rynek.
Posiada ponad 20-letnie doświadczenie na rynku finansowym, zarówno w sektorze bankowym, jak i inwestycyjnym.
więcej Podczas kariery zawodowej odpowiadał m.in. za opracowywanie i wprowadzanie nowych produktów i usług finansowych, rozwój strategii biznesowych, działania sprzedażowe oraz marketingowe.
Karierę zawodową zaczynał w Banku BPH, gdzie m. in. jako Kierownik Zespołu w Pionie Finansowania Nieruchomości odpowiadał m.in. za opracowywanie i wdrażanie produktów hipotecznych oraz rozwój scentralizowanego zaplecza do ich obsługi.
W Banku Pekao S.A. objął stanowisko Dyrektora Departamentu Rozwoju Biznesu w Pionie Bankowości Indywidualnej, gdzie nadzorował strategiczne projekty w segmencie detalicznym, m.in. tworząc alternatywne kanały dystrybucji. Projektował i wdrażał także kampanie marketingowe i sprzedażowe.
W latach 2003-2007 zajmował stanowisko Dyrektora Departamentu Rozwoju Produktów i Marketingu w domu inwestycyjnym Xelion. Zarządzał ofertą produktową, a także odpowiadał za rozwój wsparcia sprzedaży oraz opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych.
Od 2009 roku w Banku BPH jako Dyrektor Zarządzający w Departamencie Klienta Zamożnego, odpowiadał za projektowanie i wdrażanie struktury organizacyjnej i biznesowej dla tego segmentu klientów oraz utworzenie systemu wsparcia sprzedaży. Następnie zajął stanowisko Dyrektora Zarządzającego w Departamencie Depozytów, Inwestycyji i Ubezpieczenień. Karierę w Banku BPH zakończył na stanowisku Dyrektora Zarządzającego i Szefa Departamentu Produktów Detalicznych. Zarządzał ofertą produktów. Nadzorował współpracę z zewnętrznymi partnerami biznesowymi. Odpowiadał za wdrażanie licznych innowacji produktowych i realizację kampanii sprzedażowych.
Maciej Pieczkowski studiował na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie na kierunku bankowość i finanse, gdzie również ukończył studia doktoranckie.

Krzysztof Pietraszkiewicz

Prezes, Związek Banków Polskich


Absolwent Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Podyplomowych Studiów SGH w zakresie Finansów i Bankowości.
Od 1991r. związany z ZBP jako Dyrektor Biura, następnie Dyrektor Generalny ZBP.
Od kwietnia 2003r. prezes Związku Banków Polskich.
Sekretarz Rady Nadzorczej Biura Informacji Kredytowej S.A. Od 2003 do 2016 roku Członek Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.


więcej

Prezes Fundacji „Promyk Słońca” na rzecz dzieci niepełnosprawnych. Wiceprezes Kapituły „Teraz Polska”. Były Członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Założyciel i współzałożyciel firm infrastruktury bankowej oraz Polskiego Instytutu Dyrektorów.

Paweł Pyzik

Prezes Zarządu, SGB Bank SA


Związany jest z sektorem bankowości spółdzielczej od blisko dwóch dekad. Karierę zawodową rozpoczął w latach 90. w branży ubezpieczeniowej. Po reformie samorządowej z 1999 roku i wprowadzeniu m.in. powiatów, zdobyte doświadczenie i umiejętności wykorzystywał w administracji publicznej. Pracował w Starostwie Powiatowym w Jarocinie.
więcej Rok później rozpoczął pracę w Związku Rewizyjnym Banków Spółdzielczych w Poznaniu. Uzyskał uprawnienia do przeprowadzenia lustracji w spółdzielniach (dotyczą obszarów: prawa, gospodarności i rzetelności). W wieku 26 lat został powołany do Zarządu Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych w Poznaniu. Jako pierwszy w Polsce połączył dwa związki rewizyjne: Regionalny Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych w Poznaniu i Związek Rewizyjny Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie. W 2003 roku został powołany przez Radę Nadzorczą na stanowisko Prezesa Zarządu ZRBS w Poznaniu. Funkcję sprawował przez ostatnie 14 lat.
Od 2016 roku uczestniczy w sejmowej i senackiej Komisji Finansów Publicznych. Jest absolwentem Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Koszalinie, magistrem administracji publicznej.

Zdzisław Sokal

Prezes Zarządu, Bankowy Fundusz Gwarancyjny


Z branżą finansową związany od 1994 r. Swoją karierę zaczął w Kredyt Banku SA, gdzie zajmował się restrukturyzacją kredytów. Następnie objął stanowisko prezesa w jednym z pierwszych brokerów ubezpieczeniowych w Polsce Prospector sp. z o.o.
W latach 1998-2001 jako członek zarządu i dyrektor finansowy prowadził restrukturyzację Dyrekcji Eksploatacji Cystern Sp. z o.o. Restrukturyzował także Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA i był członkiem jego rady nadzorczej.
więcej W latach 2006-2007 pracował w PKO BP SA, początkowo na stanowisku doradcy prezesa, później jako wiceprezes nadzorujący obszar rachunkowości i rozliczeń, ryzyka i windykacji. Był także przewodniczącym rady nadzorczej Kredobank SA Ukraina.
W latach 2007-2013 pełnił funkcję członka zarządu Narodowego Banku Polskiego odpowiedzialnego za rachunkowość, stabilność finansową, informatykę i bezpieczeństwo. Współautor „Pakietu Zaufania” – programu zainicjowanego przez NBP po bankructwie Lehman Brothers. Pełnił funkcję pełnomocnika prezesa NBP do spraw etyki. Kierował procesem wydzielenia nadzoru bankowego z NBP i przeniesienia go do Komisji Nadzoru Finansowego. Był członkiem Komitetu Standardów Rachunkowości przy ministrze finansów oraz członkiem rady nadzorczej Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej w Moskwie. Obecnie sprawuje funkcję członka Rady Wykonawczej Międzynarodowego Stowarzyszenia Gwarantów Depozytów (International Association of Deposit Insurers – IADI).
Jest absolwentem Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie Szkoła Główna Handlowa). Wieloletni wykładowca i doktor honoris causa Uniwersytetu Bankowego przy Narodowym Banku Ukrainy. Obecnie wykłada finanse na Uczelni Łazarskiego.
Doradca prezydenta RP oraz przedstawiciel prezydenta RP w Komisji Nadzoru Finansowego.

Tomasz Styczyński

Wiceprezes Zarządu, Bank Pekao SA


Od 2001 roku związany z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. Był Dyrektorem ds. Bankowości Przedsiębiorstw odpowiedzialnym za zarządzanie strukturą sprzedażową i oddziałową. Był także Dyrektorem ds. Relacji z Klientami Departamentu Dużych Przedsiębiorstw oraz Dyrektorem Departamentu Rozwoju i Akwizycji Bankowości Przedsiębiorstw. Kreował strategie rozwojowe, zarządzał procesem akwizycji, był także odpowiedzialny za adekwatność oferty banku w obszarze przedsiębiorstw. Koordynował projekty efektywnościowe i optymalizacyjne. Wcześniej zajmował stanowisko Dyrektora Centrum Korporacyjnego.
więcej Dodatkowo był Dyrektorem w Programie Rozwoju Kadry Zarządzającej w Citibank N.A. London, gdzie odpowiadał za wdrożenie International Desk w krajach CEEME. W 2017 roku został powołany na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Centralnego Domu Maklerskiego Pekao SA, oraz na Członka Rady Nadzorczej w Spółkach Pekao Leasing i Pekao Faktoring. W latach 2016-2017 był Członkiem Rady Nadzorczej Spółki Globe Trade Centre. Absolwent Wydziału Finansów i Bankowości oraz Wydziału Zarządzania i Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Uczestnik kilkudziesięciu krajowych i zagranicznych szkoleń z dziedziny zarządzania, bankowości i finansów.

Małgorzata Szturmowicz

Czlonek Zarządu, Idea Bank SA


Pracuje w Idea Banku od 2012 roku, a od roku 2014 zasiada w jego zarządzie. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w sektorze finansowym – wcześniej pracowała w Ernst &Young, a od 2011 roku w Tax Care, zajmując stanowisko dyrektora finansowego. Uzyskała tytuł magistra ekonomii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, na której ukończyła również studia doktoranckie w Katedrze Zarządzania i Finansów.
więcej Posiada także dyplom magistra Akademii Polonijnej w Częstochowie ze specjalnością tłumacz języka niemieckiego. W Grupie Idea Banku, która składa się ze ściśle współpracujących ze sobą spółek mających spójną strategię biznesową, Małgorzata Szturmowicz odpowiada przede wszystkim za opracowanie i realizację polityki finansowej oraz za projekty o charakterze strategicznym, dotyczące m.in. rozwoju i rozbudowy Grupy. W zarządzie Idea Banku, Małgorzata Szturmowicz jest osobą o najszerszym zakresie kompetencji – podlega jej aż osiem departamentów, a zakres sprawowanego nadzoru obejmuje finanse i blisko związane z nimi controling i rachunkowość, ale też zasoby ludzkie, administrację oraz relacje inwestorskie. W tegorocznym plebiscycie „Dyrektor Finansowy Roku” organizowanym przez Rzeczpospolitą, Małgorzata Szturmowicz otrzymała wyróżnienie za umiejętność zarządzania finansami banku i konsekwentne działanie na rzecz stabilnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Ponadto, w 2015 roku Rzeczpospolita okrzyknęła ją „Wschodzącą gwiazdą polskiego biznesu”. W zeszłym roku CFO Idea Banku uplasowała się w TOP10 „Kobiet rynku finansowego” Gazety Giełdy Parkiet oraz była nominowana w plebiscycie na Kobietę Roku 2016 przez Puls Biznesu. Małgorzata Szturmowicz znajduje się także na liście „Najcenniejszych dyrektorów finansowych” Gazety Finansowej. Jest jednym z najmłodszych członków zarządu w Polsce, a zarazem jedną z najmłodszych kobiet na tym stanowisku. Prywatnie jest matką trójki dzieci, a także miłośniczką biegania, żeglowania oraz zdrowej żywności.

Feliks Szyszkowiak

Wiceprezes Zarządu, Bank Zachodni WBK SA


Feliks Szyszkowiak jest związany z Bankiem Zachodnim WBK, a wcześniej z Wielkopolskim Bankiem Kredytowym, od 1990 roku. W latach 1990-1998 pracował w Bankowości Oddziałowej, a w latach 1998-2001 zarządzał Obszarem IT i Rozwoju Oddziałów WBK. Od 2001 roku kierował Programem B1 wprowadzającym nowy model Bankowości Oddziałowej i scentralizowany system informatyczny w Banku Zachodnim WBK. Od 2003 roku jest członkiem Zarządu Banku Zachodniego WBK, w którym najpierw (do 2007 roku) podlegał mu Pion Zarządzania Ryzykiem, nastepnie (do roku 2015) Pion Wspierania Biznesu (O&T) i Pion Bankowości Małych i Średnich Przedsiębiorstw. 

więcej Feliks Szyszkowiak jest absolwentem Politechniki Poznańskiej i Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz Wharton University.
Zdzisław Sokal, Prezes Zarządu, Bankowy Fundusz Gwarancyjny Z branżą finansową związany od 1994 r. Swoją karierę zaczął w Kredyt Banku SA, gdzie zajmował się restrukturyzacją kredytów. Następnie objął stanowisko prezesa w jednym z pierwszych brokerów ubezpieczeniowych w Polsce Prospector sp. z o.o.
W latach 1998-2001 jako członek zarządu i dyrektor finansowy prowadził restrukturyzację Dyrekcji Eksploatacji Cystern Sp. z o.o. Restrukturyzował także Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA i był członkiem jego rady nadzorczej.
W latach 2006-2007 pracował w PKO BP SA, początkowo na stanowisku doradcy prezesa, później jako wiceprezes nadzorujący obszar rachunkowości i rozliczeń, ryzyka i windykacji. Był także przewodniczącym rady nadzorczej Kredobank SA Ukraina.
W latach 2007-2013 pełnił funkcję członka zarządu Narodowego Banku Polskiego odpowiedzialnego za rachunkowość, stabilność finansową, informatykę i bezpieczeństwo. Współautor „Pakietu Zaufania” – programu zainicjowanego przez NBP po bankructwie Lehman Brothers. Pełnił funkcję pełnomocnika prezesa NBP do spraw etyki. Kierował procesem wydzielenia nadzoru bankowego z NBP i przeniesienia go do Komisji Nadzoru Finansowego. Był członkiem Komitetu Standardów Rachunkowości przy ministrze finansów oraz członkiem rady nadzorczej Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej w Moskwie. Obecnie sprawuje funkcję członka Rady Wykonawczej Międzynarodowego Stowarzyszenia Gwarantów Depozytów (International Association of Deposit Insurers – IADI). Jest absolwentem Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie Szkoła Główna Handlowa). Wieloletni wykładowca i doktor honoris causa Uniwersytetu Bankowego przy Narodowym Banku Ukrainy. Obecnie wykłada finanse na Uczelni Łazarskiego.
Doradca prezydenta RP oraz przedstawiciel prezydenta RP w Komisji Nadzoru Finansowego.

Wiesław Thor

Przewodniczący Rady Nadzorczej, KredytMarket


Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa), programu KMPG i South Carolina Business School „Train the Trainer”, a także letniej szkoły bankowej w McIntire University Business School.
więcej Od 1990 roku pracował w Banku Rozwoju Eksportu (później BRE Bank, obecnie mBank) na stanowiskach: specjalisty, naczelnika wydziału, zastępcy dyrektora oddziału warszawskiego, dyrektora Departamentu Kredytów, a od maja 2000 roku na stanowisku Dyrektora Banku ds. Ryzyka. Od 1 sierpnia 2002 roku był Dyrektorem Zarządzającym w Banku Handlowym w Warszawie.
Z dniem 2 listopada 2002 roku został powołany na stanowisko Członka Zarządu BRE Banku, odpowiedzialnego za Pion Ryzyka. Od 15 marca 2008 roku do 11 kwietnia 2013 roku był Wiceprezesem Zarządu BRE Banku. W latach 2013 – 2017 Członek Rady Nadzorczej mBanku.
Jest wykładowcą Warszawskiego Instytutu Bankowości i SGH. Wieloletni członek Komitetu Sterującego Risk Management Association (dawniej: Robert Morris Association European Credit & Risk Management Round Table) oraz członek PRMIA Polska.

Pieter van Tienen

Director Business Development Fraud & ID EMEA, Experian


Dołączył do firmy Experian w 2014 roku, pracując wcześniej dla 41st Parameter, PayPal, PsP i eBay przejmując WorldPay. Pieter ma ponad siedem lat doświadczenia w branży płatności i fraudów. W Experian odpowiedzialny jest za wszelkie działania handlowe w Europie Północnej i Wschodniej oraz Rosji. Podczas Kongresu przedstawi międzynarodową perspektywę w dyskusjach toczących się wokół rozwoju zapobiegania cyberprzestępczości.

Katarzyna Zajdel-Kurowska

Członek Zarządu, Narodowy Bank Polski


Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych na Uniwersytecie Warszawskim. Po ukończeniu studiów doświadczenie zdobywała jako ekonomista w Departamencie Polityki Finansowej i Analiz w Ministerstwie Finansów, a następnie jako analityk bankowy w Citibank Poland S.A. W 2005 r. objęła stanowisko głównego ekonomisty i dyrektora zespołu analiz na region Europy Centralnej i Wschodniej w Banku Handlowym.
W latach 2007-2009 wiceminister finansów.
więcej W tym czasie pełniła również funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Nadzoru Bankowego, przewodniczącego Komitetu Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, członka Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Komitetu Stabilności Finansowej, Rady Dyrektorów Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz reprezentowała Polskę w Europejskim Komitecie Ekonomicznym i Finansowym (EFC) w Brukseli.
W latach 2009-2012 zastępca dyrektora wykonawczego w Międzynarodowym Funduszu Walutowym. Od stycznia 2013, doradca prezesa Banku Gospodarstwa Krajowego. W marcu 2013 roku powołana na stanowisko członka zarządu Narodowego Banku Polskiego.

Materiały do pobrania


Patroni


Kontakt


Kontakt


Anna Regulska

tel.: 22 348 41 16

tel. kom.: 512 164 116

mail: kongresryzyka@bik.pl


Relacja z XI edycji

XI Kongres ryzyka bankowego >>