Patroni Merytoryczni

Patron Honorowy

Patroni Medialni

O kongresie


Biuro Infor­ma­cji Kredy­to­wej już po raz czternasty organizuje Kongres Ryzy­ka, który od lat zajmuje jedno z najwyższych miejsc na podium wydarzeń sektora finansowego. To spotkanie branży bankowej, instytucji związanych z rynkiem finansowym i przedstawicieli administracji publicznej, którzy współtworzą środowisko autorytetów oraz ekspertów z dziedziny zarządzania ryzykiem w sektorze finansowym, zapewniając jednocześnie wysoki poziom merytoryczny dyskusji na tematy stanowiące wyzwania w dzisiejszym świecie finansów.


Organizator

Biuro Informacji Kredytowej

Agenda


08:30 – 09:30 Rejestracja & Networking
09:30 – 09:45 Powitanie uczestników
dr Mariusz Cholewa – Prezes Zarządu, Biuro Informacji Kredytowej SA
09:45 – 11:30 New Tech – kierunki rozwoju, wyzwania, wpływ na bankowość

Jaki wpływ będą miały nowe technologie na rozwój i zmiany w bankowości? Które technologie będą kluczowe dla sektora bankowego w perspektywie 5-10 lat – cloud computing, robo-advisors, data analytics, AI, blockchain, machine learning? Banki vs. GAFA – wojna, współpraca, czy synergia? Zbliża się koniec ery otwartej bankowości, nadchodzi ‘Open X’? Klienci, pracownicy banków, bankierzy, instytucje nadzorcze – kto zyska, a kto straci dzięki nowym technologiom w bankowości?

Wystąpienie wprowadzające:
Sonia Wędrychowicz-Horbatowska – Digital Transformation Practitioner and Thought Leader

Rozmowa Liderów.
Prowadzenie: red. Robert Stanilewicz

Paneliści:
Michał Bolesławski – Wiceprezes Zarządu, ING Bank Śląski SA
Przemysław Furlepa – Wiceprezes Zarządu, BNP Paribas Bank Polska SA
Cezary Stypułkowski – Prezes Zarządu, mBank SA
Sonia Wędrychowicz-Horbatowska – Digital Transformation Practitioner and Thought Leader

11:30 – 12:00 Przerwa & Networking
12:00 – 13:45 Finansowanie klienta w gorsecie regulacyjnym

Czy wprowadzane regulacje zapewniają balans pomiędzy ochroną interesu konsumenta a rozwojem i użytecznością produktów związanych z finansowaniem potrzeb klienta? Ocena regulacji w kontekście rozwoju biznesu kredytowego: RODO, PSD2, regulacje dot. firm pożyczkowych, ustawa antylichwiarska, ustawa o kredycie konsumenckim, ustawa o kredycie hipotecznym ustawa o pośrednictwie kredytowym, nowa definicja defaultu, Basel IV, kredyty o stałej stopie oprocentowania, regulacje dot. kryptowalut.

Wystąpienie wprowadzające:
Prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska – Zastępca Przewodniczącego, KNF
Krzysztof Pietraszkiewicz – Prezes, Związek Banków Polskich

Panel dyskusyjny.
Moderator: Krzysztof Pietraszkiewicz – Prezes, Związek Banków Polskich

Paneliści:
Prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska – Zastępca Przewodniczącego, KNF
Cezary Kocik – Wiceprezes Zarządu, mBank SA
Maciej Lewandowski – Head of Section/ JST Coordinator in ECB Banking Supervision
Robert Milewski – Szef Pionu Zarządzania Ryzykiem Detalicznym, Bank Handlowy w Warszawie SA
Piotr Sinkiewicz – Członek Zarządu, Santander Consumer Bank SA

13:45 – 14:45 Lunch & Networking
14:45 – 16:30

Kierunki rozwoju cyberbezpieczeństwa w sektorze finansowym

Standaryzacja i integracja usług oraz metod ochrony antyfraudowej (w szczególności dotyczących kanałów online), tak aby mogły stać się podstawowym elementem systemów bankowych. Kierunki zmian w zakresie bezpieczeństwa – m.in. wymiana danych, centralna analiza danych, monitorowanie, budowa zabezpieczeń/reguł w ramach sektorowych rozwiązań. Współpraca cross-sektorowa jako kierunek wzmocnienia cyberbezpieczeństwa w sektorze - które podmioty powinny dodatkowo uczestniczyć (integratorzy płatności, third party providers, telcos, inne podmioty (jakie) i w jakim zakresie?

Wystąpienie wprowadzające:
Adam Haertle – Zaufana Trzecia Strona

Panel dyskusyjny.
Moderator: red. Robert Stanilewicz

Paneliści:
Tomasz Imbiorowski – Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa, Bank Pocztowy SA
Artur Józefiak – Dyrektor Bezpieczeństwa Informatycznego, Accenture
Konrad Korczak – Dyrektor Departamentu Kontroli i Zapobiegania Przestępstwom Finansowym, Santander Bank Polska SA
kom. Dominik Rozdziałowski – Naczelnik Wydziału dw. z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach
Krzysztof Słotwiński – Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa, BNP Paribas Bank Polska SA
Agnieszka Szopa-Maziukiewicz – Dyrektor Zarządzający IT, Biuro Informacji Kredytowej SA

16:30 – 16:35 Podsumowanie
dr Mariusz Cholewa – Prezes Zarządu, Biuro Informacji Kredytowej SAPobierz agendę XIV Kongresu Ryzyka

Prelegenci


Brunon Bartkiewicz

Prezes Zarządu, ING Bank Śląski SA


Związany z ING Bankiem Śląskim i ING od początku lat 90-tych.
W 1995 roku objął stanowisko prezesa zarządu Banku Śląskiego. W 2000 roku na kolejne cztery lata objął funkcję dyrektora generalnego oraz członka zarządu w banku ING Direct NV. Na tym stanowisku był odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem kredytowym i rynkowym, wsparcie informatyczne i operacyjne oraz zarządzanie ryzykiem operacyjnym.

więcej
W 2004 roku objął stanowisko prezesa ING Banku Śląskiego. W 2010 roku został członkiem General Management Team w ING Direct, w którym był m.in. odpowiedzialny za działalność w Hiszpanii, Włoszech, Francji, Wielkiej Brytanii, Australii. Od 2012 roku nadzorował działalność ING we Francji, Włoszech, Polsce, Hiszpanii, Rumunii oraz Turcji.
Jako Chief Innovation Officer w Grupie ING (od 2014 roku), Brunon Bartkiewicz odegrał znaczącą rolę w ING we wdrażaniu innowacji, promowaniu innowacyjnych pomysłów i rozwiązań, zastosowaniu nowoczesnych technologii oraz szybkim wprowadzaniu innowacyjnych pomysłów na rynek.
W 2016 roku ponownie został powołany na stanowisko prezesa ING Banku Śląskiego.
Ukończył Wydział Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (SGH).

dr Mariusz Cholewa

Prezes Zarządu, BIK SA


Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. W 2005 r. uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. Ukończył również podyplomowe studia Bankowości i Finansów, specjalność bankowość inwestycyjna, organizowane przez Uniwersytet Guildhall w Londynie, Gdańską Akademię Bankową oraz Uniwersytet Gdański.
więcej Pan Mariusz Cholewa w latach 1993 -1998 współpracował z Gdańską Akademią Bankową, m.in. jako członek zarządu, a jednocześnie brał udział w badaniach dotyczących restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków, prowadzonych przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. W latach 1995 -2003 wykładał na Uniwersytecie Gdańskim, na Wydziale Zarządzania. W okresie 2007 - 2010 był prezesem Zarządu Banku Rozwoju Cukrownictwa S.A. Od 1998 r. do 2013 r. związany z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. (CITI Handlowy), gdzie zajmował szereg stanowisk managerskich, a do kwietnia 2013 r. pełnił funkcję dyrektora Departamentu Strategii. Zasiadał w radach nadzorczych wielu spółek m.in. z branży bankowej, inwestycyjnej, ubezpieczeniowej oraz leasingowej w tym także w spółkach giełdowych. W latach 2012 – 2013 był członkiem Rady Nadzorczej Biura Informacji Kredytowej SA Od czerwca 2013 r. pełni funkcję prezesa Zarządu BIK SA Jest także przewodniczącym Rady Nadzorczej Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor SA

Przemysław Furlepa

Wiceprezes Zarządu, BNP Paribas Bank Polska SA


Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Odbył studia podyplomowe na Gdańskiej Akademii Bankowej, w Szkole Głównej Handlowej oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Uczestniczył w licznych szkoleniach i warsztatach managerskich w kraju i za granicą.
Karierę zawodową rozpoczął w BPS Consultants Poland (Nielsen Marketing Research). Następnie w latach 1994-1996 pracował jako Kierownik Zespołu Analiz w Wydawnictwie Papierów Wartościowych.

więcej Od 1996 do 2002 roku był związany z ING Bankiem Śląskim, gdzie początkowo pracował w Departamencie Controllingu, w kolejnych latach był kierownikiem w Departamencie Małych i Średnich Przedsiębiorstw, zarządzającym Rynkiem Klienta Korporacyjnego oraz Zastępcą Dyrektora Departamentu Klientów Korporacyjnych. W latach 2002-2004 był dyrektorem finansowym oraz członkiem Zarządu w firmie Alpinus S.A. (HiMountain). W 2005 roku rozpoczął pracę w ING Banku Śląskim na stanowisku Regionalnego Dyrektora Sprzedaży Detalicznej w Katowicach (a następnie w Gliwicach). W latach 2007-2009 był dyrektorem Departamentu Sprzedaży Detalicznej, od 2010 do 2012 roku sprawował funkcję dyrektora Departamentu Sprzedaży i Rozwoju Jakości. Przez kolejne cztery lata był dyrektorem Zarządzającym Bankowością Detaliczną i odpowiadał za zarządzanie relacjami z klientami, segmentami i bankowością internetową. Od stycznia do lipca 2017 r. pełnił funkcję dyrektora Zarządzającego Bankowością Detaliczną i był odpowiedzialny za Zarządzanie Bankowością Cyfrową i Segmentem Przedsiębiorców. Był członkiem projektów międzynarodowych skoncentrowanych na budowaniu wartości dla klientów poprzez podejście omnikanałowe, wzrost jakości oferty usług digital oraz współpracę ze fin-techami. Od października 2017 pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za Obszar Bankowości Detalicznej i Biznesowej.

Adam Haertle

redaktor naczelny ZaufanaTrzeciaStrona.pl


Z zawodu prelegent, trener i wykładowca. Od 2004 regularnie występuje na wszystkich dużych konferencjach poświęconych bezpieczeństwu w Polsce, gdzie zbiera najwyższe oceny w ankietach uczestników. Wykładowca studiów podyplomowych na SGH. W 2018 poprowadził ponad 100 prelekcji dla grup otwartych oraz zamkniętych w całej Polsce, poświęconych kwestiom bezpieczeństwa w sieci, zagrożeń związanych z korzystaniem z bankowości elektronicznej, prywatności oraz ochrony informacji w przedsiębiorstwie.

więcej W swoich prezentacjach prostym, przystępnym językiem i na prawdziwych przykładach opisuje realne zagrożenia czyhające na firmy i użytkowników. Bezpieczeństwem zawodowo zajmuje się od kilkunastu lat, najpierw w firmie Deloitte a następnie w UPC, gdzie przez 12 lat odpowiadał za wszystkie kwestie związane z ochroną informacji w kraju oraz regionie. Od siedmiu lat prowadzi pod adresem ZaufanaTrzeciaStrona.pl jeden z najpopularniejszych polskojęzycznych serwisów internetowych poświęconych bezpieczeństwu informacji. Organizator jednej z największych konferencji branżowych What The H@ck (https://wthconf.pl).

Artur Józefiak

Dyrektor Bezpieczeństwa Informatycznego w Polsce i Europie Środkowowschodniej, Accenture


Absolwent Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej. Od ponad 15 lat zajmuje się szeroko rozumianym bezpieczeństwem cyfrowym pracując dla największych polskich i globalnych organizacji, najczęściej z sektora finansowego oraz telekomunikacyjnego. Posiada też doświadczenie w obszarach Risk & Compliance, Data Governace oraz IT Strategy & Governance, które pomaga mu w realizacji najbardziej skomplikowanych projektów, w których bezpieczeństwo i zgodność z regulacjami jest kluczowym czynnikiem sukcesu.
więcej Jego pasją zawodową jest pomaganie organizacjom w bezpiecznej transformacji cyfrowej i korzystaniu z potencjału cyfrowej gospodarki – co zaowocowało współudziałem w opracowaniu koncepcji i wdrożeniu modelu cyfrowej tożsamości w Polsce czy w budowaniu krajowego modelu usług chmurowych.

Prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska

Zastępca Przewodniczącego KNF


Jest uznaną ekspertką z zakresu analizy działalności banków, ryzyka bankowego, sieci bezpieczeństwa finansowego oraz kryzysów finansowych i restrukturyzacji banków. Od ponad 25 lat jest związana z praktyką gospodarczą w instytucjach sektora finansowego. Od 1995 roku jest pracownikiem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie uzyskała stopień naukowy doktora (1997), doktora habilitowanego (2001), zaś w grudniu 2009 roku - tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych.

więcej Obecnie kieruje na SGH Katedrą Systemu Finansowego w Instytucie Finansów.
Autorka ponad 160 publikacji naukowych, w tym o zasięgu międzynarodowym, i uczestniczka wielu projektów badawczych oraz konferencji krajowych i międzynarodowych. Członkini krajowych i zagranicznych stowarzyszeń naukowych. Stypendystka Georgetown University, Washington, D.C. (1999) i Deutsche Stiftung fuer Internationale Rechtliche Zusammenarbeit EV (1998). Visiting Researcher (marzec 2013 – New York University – Stern School of Business) i visiting fellow (Columbia University – Harriman Institute). Odznaczona za działalność naukową i dydaktyczną Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2006), Srebrnym (2007) i Złotym (2018) Krzyżem Zasługi.

Tomasz Imbiorowski

Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa i Ryzyka Operacyjnego, Bank Pocztowy S.A.


Tomasz Imbiorowski jest związany z bankowością od 20 lat. Rozpoczynał karierę zawodową w obszarze IT, zajmując się m.in. projektami IT. Od roku 2005 związany z obszarami bezpieczeństwa i compliance. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu obszarami bezpieczeństwa organizacji oraz wiedzę i kompetencje dot. cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacji, przeciwdziałania przestępczości i przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zarządzania ciągłością działania, systemów zabezpieczeń i zarządzania ryzykiem operacyjnym.

więcej Kierował lub nadzorował kilkanaście projektów w swojej pracy zawodowej, w tym kluczowe projekty bezpieczeństwa dot. rozwoju cyberbezpieczeństwa i wdrożenia systemów antyfraudowych w obszarze przeciwdziałania przestępczości, jak również projekty regulacyjne dot. RODO i ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Odpowiada za kreowanie polityki bezpieczeństwa organizacji oraz opracowanie i realizację strategii bezpieczeństwa Banku Pocztowego na lata 2014 – 2021.
Przewodniczący Rady Bezpieczeństwa Banków przy Związku Banków Polskich.
Ukończył Politechnikę Poznańską na kierunku Informatyka.

Cezary Kocik

Wiceprezes Zarządu, mBank SA


Od początku swojej kariery zawodowej związany jest z bankowością. W latach 1994 – 2004 pracował w Domu Maklerskim Banku PBG, Banku PBG, Banku Pekao SA. W latach 2000-2004 kierował Oddziałem Banku Pekao SA w Łodzi. Od 2004 r. współtworzy bankowość detaliczną mBanku: początkowo w obszarze ryzyka kredytów detalicznych, a następnie w obszarze sprzedaży i procesów biznesowych. Od kwietnia 2012 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Bankowości Detalicznej.

więcej Jest absolwentem Advanced Management Program (AMP 189) w Harvard Business School. W marcu 2018 r. ukończył kurs Strategic Management in Banking w INSEAD we Francji. Posiada licencję maklera papierów wartościowych.

Maciej Lewandowski

Head of Section/ JST Coordinator in ECB Banking Supervision


Ponad 20 lat doświadczenia w bankach w obszarach zarządzania ryzykiem, bankowości korporacyjnej, papierów dłużnych, instrumentów pochodnych i kontrolingu finansowego, połączone z perspektywą regulacyjno-nadzorczą.
Obecnie (od czerwca 2014) pracuje w Nadzorze Bankowym w Europejskim Banku Centralnym (również znanym jako SSM – Single Supervision Mechanism) jako Head of Section & Joint Supervisory Team (JST) Coordinator, gdzie odpowiada za skonsolidowany nadzór nad jedną z największych instytucji w Holandii.

więcej W roli JST Coordinator, kieruje wdrożeniem programu nadzorczego, identyfikacją ryzyka i przebiegiem badania i oceny nadzorczej dla banku i spółek zależnych. Brał udział w fazie budowy SSM, w tym rekrutacji, doboru zespołu, jak również rozwoju narzędzi i procesów nadzorczych.
Zanim rozpoczął prace w ECB we Frankfurcie, Maciej był związany z PKO Bankiem Polskim (2008-2014), gdzie kierował Centrum Analiz i Oceny Ryzyka Kredytowego, był członkiem Komitetu Kredytowego Banku i doradcą Prezesa Zarządu. Wcześniej w HSBC Bank Polska (2008) odpowiadał za finansowanie strukturyzowane w Pionie Bankowości Korporacyjnej. Karierę rozpoczął w roku 1996 i do 2008 pracował dla grupy Citi w Warszawie i Budapeszcie, w obszarach Corporate Finance, Derivatives Sales, Corporate Banking i Financial Control.       
Maciej jest absolwentem kierunku Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Robert Milewski

Szef Pionu Zarządzania Ryzykiem Detalicznym, Bank Handlowy w Warszawie SA


Absolwent Wydziały Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Karierę zawodową zaczynał jako dziennikarz technologiczny, następnie w 2004 roku dołączył do zespołu ryzyka Banku Handlowego w Warszawie SA. W kolejnych latach współtworzył i rozwijał struktury ryzyka w Polbanku EFG SA i ING Banku Śląskim SA. W latach 2009 – 2016 związany z mBankiem SA, gdzie tworzył zespoły analityczne ryzyka oraz kierował obszarem ryzyka detalicznego.

więcej W 2016 roku objął stanowisko Szefa Pionu Zarządzania Ryzykiem Detalicznym w Banku Handlowym w Warszawie S.A. Od 2018 roku jest członkiem Rady Nadzorczej Biura Informacji Kredytowej SA.
Z racji zainteresowań i pasji stara się łączyć swoją wiedzę technologiczną ze znajomością ryzyka, skupiając się na nowym podejściu do zarządzania ryzykiem, optymalizacji procesów i innowacyjnym podejściu do analizy danych. Od wielu lat orędownik klientocentryczności w zarządzaniu ryzykiem i organizacji procesów bankowych.

Krzysztof Słotwiński

Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa, BNP Paribas SA


20 lat doświadczenia w zarządzaniu obszarami Bezpieczeństwa, IT oraz Operacji w międzynarodowych instytucjach finansowych zarówno w Polsce jak i Europie Zachodniej.
Odpowiedzialny za obszar CyberSecurity, Zarządzanie Ciągłością Działania oraz Governance w BNP PARIBAS Bank Polska. Prowadził oraz brał udział w wielu projektach dotyczących wdrażaniu innowacyjnych systemów CyberSecurity, IT, centralizacji operacji, usług chmurowych, restrukturyzacji i optymalizacji kosztów.

więcej W latach 1998-2014 w Rabobank odpowiadał między innymi za obszar Operacji i  IT, powstanie banku internetowego Rabodirect oraz Centrum Usług Wspólnych.
Posiada szerokie doświadczenie w zakresie wprowadzania najnowszych technologii, e-commerce, zapewniania ciągłości działania oraz bezpieczeństwa. Doświadczenie zawodowe zbierał w bankach w Polsce, Niemczech, Francji, Hiszpanii oraz Irlandii. Absolwent między innymi  uczelni University of Minnesota – Carlson School of Management oraz IESE Businesss School.

Krzysztof Pietraszkiewicz

Prezes, Związek Banków Polskich


Absolwent Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Podyplomowych Studiów SGH w zakresie Finansów i Bankowości. Uczestnik szkoleń menadżerskich na Kellog School of Management Northwestern University USA oraz w Letniej Międzynarodowej Szkole Bankowej w Australii o specjalności zarządzanie ryzykiem. W latach 1979 - 1985 pracował w organizacjach studenckich SZSP i ZSP odpowiadając za sprawy socjalne, ochrony zdrowia oraz problemy startu zawodowego absolwentów.
Od 1991r. związany z ZBP jako Dyrektor Biura, następnie Dyrektor Generalny ZBP.
Od kwietnia 2003r. prezes Związku Banków Polskich.
Sekretarz Rady Nadzorczej Biura Informacji Kredytowej S.A. Od 2003 do 2016 roku Członek Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.


więcej

Prezes Fundacji „Promyk Słońca” na rzecz dzieci niepełnosprawnych. Wiceprezes Kapituły „Teraz Polska”. Były Członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Założyciel i współzałożyciel firm infrastruktury bankowej oraz Polskiego Instytutu Dyrektorów.

kom. Dominik Rozdziałowski

Naczelnik Wydziału dw. z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach


Absolwent Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa na kierunku Informatyka w ekonomii oraz Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach na kierunku elektronika i telekomunikacja. Specjalizuje się w teleinformatyce. Biegły Sądowy z pięciu dziedzin przy Sądzie Okręgowym w Kielcach. Wieloletni funkcjonariusz pionu do walki z przestępczością gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, następnie Naczelnik Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. Następnie tworzył struktury do Walki z Cyberprzestepczością KGP by  w 2016 roku zostać Dyrektorem Biura do Walki z Cyberprzestępczością, Komenda Główna Policji.

więcej Aktualnie po 2 latach służby w Komendzie Głównej Policji ponownie Naczelnik Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.
Wykładowca Szkoly Głównej Handlowej i KSSiP.

Piotr Sinkiewicz

Członek Zarządu, Santander Consumer Bank SA


Do Zarządu Santander Consumer Bank S.A. dołączył od stycznia 2018 roku. Od czerwca 2016 roku jest Członkiem Zarządu odpowiedzialnym za zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku. Doświadczenie na rynku finansowym zdobywał od 1995 roku rozpoczynając pracę w firmie LUKAS specjalizującej się w pośrednictwie kredytów ratalnych. Brał udział w projekcie budowy Lukas Banku, odpowiadając za organizację procesów zarządzania ryzykiem.

więcej W Credit Agricole Bank Polska zarządzał Pionem Ryzyka, a następnie Pionem Ryzyka Kredytowego, gdzie odpowiadał za organizację procesów zarządzania ryzykiem kredytowym w segmencie kredytów detalicznych, kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz kredytów dla klientów korporacyjnych. Nadzorował również procesy windykacji polubownej i prawnej.
Absolwent Wydziału Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył także studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Jest również absolwentem General Management Program w Bled School of Management (Słowenia).

Cezary Stypułkowski

Prezes Zarządu, mBank SA


Doktor nauk prawnych Uniwersytetu Warszawskiego. W późnych latach osiemdziesiątych jako stypendysta Fullbrighta studiował na Business School uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku.
Przez 13 lat kierował zarządem Banku Handlowego S.A. W latach 2003 - 2006 pełnił funkcję prezesa zarządu grupy PZU. W latach 2006 - 2010 pracował w J.P. Morgan w Londynie, gdzie od 2007 roku był dyrektorem zarządzającym banku inwestycyjnego J.P. Morgan na Europę Środkową i Wschodnią.
więcej Cezary Stypułkowski był członkiem międzynarodowej rady doradczej zarządu Deutsche Banku, międzynarodowej rady doradczej INSEAD, oraz Geneva Association. Od 2012 jest współprzewodniczącym Emerging Markets Advisory Council przy IIF w Waszyngtonie.

Agnieszka Szopa-Maziukiewicz

Dyrektor Zarządzający IT, Biuro Informacji Kredytowej SA / Wiceprezes Zarządu, BIG InfoMonitor SA


Agnieszka Szopa-Maziukiewicz, która z dniem 1 lipca 2019 r. objęła funkcję Wiceprezesa Zarządu BIG InfoMonitor, jest doświadczonym menadżerem, posiada szerokie kompetencje w obszarach: IT, cyberbezpieczeństwa i zarządzania projektami. Od 2013 r. jest związana z Grupą BIK jako Dyrektor Zarządzający Obszarem IT. W latach 2011–2013 pełniła rolę dyrektora Departamentu IT w Kredyt Banku.

więcej Wcześniej była zastępcą dyrektora IT, odpowiedzialną za rozwój i projekty w Deutsche Bank PBC. W latach 2001–2010 sprawowała szereg funkcji menedżerskich w Raiffeisen Bank Polska, odpowiadała m.in. za obszar zarządzania projektami, rozwój systemów transakcyjnych oraz utrzymanie aplikacji bankowych.
Agnieszka Szopa-Maziukiewicz, w 2018 r. została uhonorowana Diamentem CIO sektorowej innowacji, plasując się w gronie ósemki najlepszych szefów IT w Polsce.

Sonia Wędrychowicz-Horbatowska

Digital Transformation Practitioner and Thought Leader


Sonia uważa, że prawdziwą różnorodność w bankowości można osiągnąć dzięki innowacjom zorientowanym na klienta wykorzystując jednocześnie technologię - prowadząc do prostoty, szybkości i wygody.
Oprócz kariery zawodowej Sonia jest keynote speakerem na ponad 50 konferencjach na całym świecie, była adiunktem na National University of Singapore i prowadziła wykłady dla studentów MIT na Uniwersytecie Stanforda, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Singapore Management University.
więcej Uzyskała tytuł magistra handlu zagranicznego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz licencjat z europejskich studiów biznesowych na Uniwersytecie Brunel w Londynie. Jest mężatką, ma dwoje dzieci w wieku 15 i 20 lat. Sonia jest pasjonatką podróży, gotowania i kickboxerem z czarnym pasem w amerykańskim kickboxingu.

Kontakt


Kontakt


Anna Tuszyńska

tel.: 22 348 41 16

tel. kom.: 512 164 116

mail: anna.tuszynska@bik.pl
Klauzula informacyjna RODO dla uczestników Kongresu Ryzyka więcej
1. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Informacji Kredytowej S.A. (BIK) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 77A, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydziale Gospodarczym KRS pod nr 0000110015, NIP 951-17-78-633, kapitał zakładowy 15.550.000 zł w pełni opłacony.
Z BIK można się skontaktować:
poprzez adres e-mail: kontakt@bik.pl
pisemnie oraz osobiście (Centrum Obsługi Klientów BIK S.A., 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17A)
telefonicznie pod numerem 22 310 44 44
2. Inspektor ochrony danych
W BIK wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: iod@bik.pl lub pisemnie (Inspektor Ochrony Danych, Centrum Obsługi Klientów BIK S.A., 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17A).
3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z organizacją i Pani/Pana udziałem w XIV Kongresie ryzyka organizowanym przez BIK, który odbędzie się w dniu 6 listopada w Warszawie (Kongres).
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez BIK na podstawie Pani/Pana zgody, tj. w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania powoduje niemożność zgłoszenia swojego udziału w konferencji.
4. Okres przechowywania danych osobowych
Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe do momentu wycofania zgody, a po jej odwołaniu - na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na BIK i związanych z nimi roszczeniami do 6 lat od odwołania zgody. Jeżeli zgoda na przetwarzanie danych nie zostanie odwołana, Pani/pana dane osobowe zostaną usunięte najpóźniej z końcem lutego 2020 roku.
5. Odbiorcy danych
W celach niezbędnych dla właściwej organizacji udziału w Kongresie przekazane dane osobowe mogą być udostępnione takim odbiorcom, jak: podmioty wspierające organizację Kongresu, tj. m.in. obsługa finansowa, obsługa informatyczna, usługi hotelowe, usługi logistyczne, współorganizatorzy. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom ani do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych.
6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, za wyjątkiem danych zamieszonych na trwałych nośnikach (wydrukowanych w materiałach konferencyjnych), przy czym cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.;
2) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych;
3) prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
4) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
5) prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które przetwarzamy w sposób zautomatyzowany, czyli w formie elektronicznej, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych;
6) prawo do niepodlegania wyłącznie zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
7) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.