25 października 2016

Zarejestruj się >>

O kongresie >>

O kongresie


Biuro Infor­ma­cji Kredy­to­wej już po raz jedenasty organizuje Kongres Ryzy­ka Banko­we­go – najwięk­sze, corocz­ne spotka­nie finan­si­stów i bankow­ców poświę­co­ne nowym wyzwa­niom w zarzą­dza­niu ryzy­kiem w sekto­rze banko­wym.
Kongres Ryzyka Bankowego, organizowany przez BIK gromadzi od lat kluczowych przedstawicieli polskich finansów, bankowości i instytucji publicznych. Gospodarzem XI Kongresu Ryzyka Bankowego jest dr Mariusz Cholewa – Prezes Zarządu Biura Informacji Kredytowej. W gronie prelegentów są: Anna Trzecińska – Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego, a także: Tomasz Obal – Członek Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz Krzysztof Pietraszkiewicz – Prezes Związku Banków Polskich. Gościem specjalnym wydarzenia będzie Pieter van Tienen – Director Business Development Fraud & ID EMEA, Experian.

Organizator

Biuro Informacji Kredytowej

Agenda


08:30 – 9:00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
9:00 – 9:15 Powitanie uczestników
dr Mariusz Cholewa – Prezes Zarządu, BIK SA
9:15 – 9:35 Wyzwania dla sektora finansowego związane ze środowiskiem niskich stóp procentowych

Anna Trzecińska – Wiceprezes, Narodowy Bank Polski

09:35 – 10:00 Zmiany w zasadach gwarantowania depozytów i przymusowa restrukturyzacja
Tomasz Obal – Członek Zarządu, Bankowy Fundusz Gwarancyjny
10:00 – 10:20 Zarządzanie ryzykiem w czasach niepewnych
Krzysztof Pietraszkiewicz – Prezes, Związek Banków Polskich
10:20 – 10:50 PRZERWA KAWOWA
10:50 – 11:10 Wystąpienie wprowadzające
Andrzej Reich – Dyrektor Departamentu Regulacji Bankowych, Instytucji Płatniczych i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo - Kredytowych, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
11:10 – 12:20 Panel dyskusyjny: Asymetria regulacji w sektorze usług finansowych
Moderator: red. Robert Stanilewicz
Uczestnicy:
Karolina Jankowiak – Wiceprezes Zarządu, SGB-Bank SA
Wiktor Kamiński – Zastępca Dyrektora Generalnego, KSKOK
Andrzej Reich – Dyrektor Departamentu Regulacji Bankowych, Instytucji Płatniczych i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
Piotr Żabski – Wiceprezes Zarządu, Santander Consumer Bank SA
Marcin Żuchowski
– Członek Zarządu, Provident Polska SA

12:20 – 13:20 LUNCH
13:20 – 13:40 Wystąpienie wprowadzające
Pieter van Tienen – Director Business Development Fraud & ID EMEA, Experian
13:40 – 14:50 Panel dyskusyjny: Cyberprzestępczość wyzwaniem dla sektora finansowego
Moderator: red. Robert Stanilewicz
Uczestnicy:
Piotr Alicki – Wiceprezes Zarządu, PKO Bank Polski SA
Rafał Bednarek – Wiceprezes Zarządu, BIK SA
Katarzyna Majewska – Członek Zarządu, Bank Handlowy w Warszawie SA
Tomasz Piwowarski
– Departament Inspekcji Bankowych, Instytucji Płatniczych i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
Dariusz Polaczyk – Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa, Alior Bank SA
Pieter van Tienen – Director Business Development Fraud & ID EMEA, Experian
14:50 – 15:10 PRZERWA KAWOWA
15:10 – 15:30 Wystąpienie wprowadzające
dr Mariusz Cholewa – Prezes Zarządu, BIK SA
15:30 – 16:30 Panel dyskusyjny: Fintech – jako driver rozwoju banków
Moderator: red. Robert Stanilewicz
Uczestnicy:
Maciej Biniek – Managing Director, PayU
Sławomir Grzelczak – Wiceprezes Zarządu, BIK SA
Piotr Kiciński – Wiceprezes Zarządu, Cinkciarz.pl Sp. z o.o.
Tomasz Kwiecień – Prezes Zarządu, Aasa Polska SA
Jarosław Mastalerz
– Wiceprezes Zarządu, mBank SA
Witold Skrok – Wiceprezes Zarządu, Alior Bank SA
16:30 – 16:40 Podsumowanie
dr Mariusz Cholewa – Prezes Zarządu, BIK SA

Pobierz agendę XI Kongresu Ryzyka Bankowego

Prelegenci


Piotr Stanisław Alicki

Wiceprezes Zarządu, PKO Bank Polski SA


Piotr Alicki jest absolwentem Wydziału Matematyki i Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania IT w obszarze bankowości.
Funkcję Wiceprezesa Zarządu PKO Banku Polskiego SA, na wspólną kadencję Zarządu rozpoczętą 20 maja 2008 r., objął z dniem 2 listopada 2010 r.. W dniu 8 stycznia 2014 r. został ponownie powołany na wspólną 3 – letnią kadencję Zarządu i w dalszy ciągu sprawuje funkcję Wiceprezesa Zarządu Banku, odpowiedzialnego za Obszar Informatyki i Usług.


więcej

Od 11 października 2011 r. jest Przewodniczącym Rady Bankowości Elektronicznej Związku Banków Polskich. Od 6 października 2014 r. jest Członkiem Rady Nadzorczej PKO Banku Hipotecznego  S.A.

Od 1 maja 2011 r. do kwietnia 2015 r. zasiadał w Radzie Dyrektorów Visa Europe, gdzie reprezentował PKO Bank Polski SA oraz inne banki z Polski i siedmiu krajów naszego subregionu.

W latach 1990-1998 pracował w Pomorskim Banku Kredytowym SA w Szczecinie w Departamencie Informatyki - od 1997 jako Dyrektor, gdzie kierował projektowaniem, rozwojem, wdrożeniami i eksploatacją systemów transakcyjnych Banku. W okresie 1999-2010 zatrudniony w Banku Pekao SA., gdzie pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Rozwoju i Utrzymania Systemów Informatycznych, a od 2006 roku kierował Pionem Informatyki Banku. Zajmował się m.in. realizacją fuzji informatycznej czterech banków (Pekao SA, PBKS SA, BDK SA, PBG SA), wdrażał Zintegrowany System Informatyczny. Kierował także integracją informatyczną i migracją z systemów BPH SA do systemów Pekao SA, uczestniczył w pracach zespołu odpowiedzialnego za całość procesu integracji.

W PKO Banku Polskim SA jako nadzorujący Obszar Informatyki i Usług, realizował m.in. następujące projekty: integrację Inteligo do systemów Banku, fuzję i integrację Nordea Bank Polska do PKO BP oraz system płatności mobilnych IKO, na bazie którego utworzono Polski Standard Płatności.

Piotr Alicki brał udział w pracach Związku Banków Polskich w: Komitecie Sterującym ds. Rozwoju Infrastruktury Bankowej, Komitecie ds. Systemu Płatniczego, Komisji Problemowej ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych oraz Radzie Bankowości Elektronicznej. Od 2000 był członkiem Rady Nadzorczej Krajowej Izby Rozliczeniowej SA, a od 2005 do 2010 był jej Przewodniczącym. W latach 2002-2010 reprezentował Bank Pekao SA w Radzie ds. Systemu Płatniczego, działającej przy NBP. Obecnie od 2010 reprezentuje w Radzie PKO Bank Polski SA.. Zasiadał także w Radach Nadzorczych spółek należących do Grupy Banku Pekao SA. W trakcie sprawowania funkcji Wiceprezesa PKO Banku Polskiego SA zasiadał również w Radach Nadzorczych spółek Grupy Kapitałowej PKO BP – Inteligo Financial Services oraz Nordea Bank Polska.

Odznaczony odznaką honorową Prezesa NBP "Za Zasługi Dla Bankowości Rzeczypospolitej Polskiej", jest laureatem konkursów "Lider Informatyki 1997", "Lider Informatyki 2010" oraz „Lider informatyki 2012”.

Rafał Bednarek

Wiceprezes Zarządu Biura Informacji Kredytowej SA


Absolwent Politechniki Poznańskiej oraz studiów podyplomowych i doktoranckich na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, w zakresie ekonomii i rynków kapitałowych. Ukończył również studia podyplomowe na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Prawa i Administracji, kierunek Służba Zagraniczna i Międzynarodowa. Od 1991 roku związany był z Wielkopolskim Bankiem Kredytowym, a od 2001 roku z Bankiem Zachodnim WBK, pełniąc kolejno szereg funkcji managerskich w różnych obszarach działania banku, jak bankowość inwestycyjna, bankowość hipoteczna, zarządzanie ryzykiem kredytowym.
więcej W okresie od 2004 do 2012 był dyrektorem Departamentu Rozwoju i Wsparcia Kredytowego Banku Zachodniego WBK.
Jednocześnie zasiadał w radach nadzorczych spółek z branży budowlanej, metalurgicznej, motoryzacyjnej, tekstylnej, bezpieczeństwa banków, a także bankowej i leasingowej.
W latach od 2008 do 2011 był członkiem Rady Nadzorczej Biura Informacji Kredytowej SA.
Od lipca 2012 pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu BIK i odpowiada za Pion Biznesu Bankowego i Detalicznego.

Maciej Biniek

Managing Director, PayU


Maciej Biniek jest Członkiem Zarządu oraz Head of Public Policy PayU S.A. i odpowiada za współpracę z Bankami i Instytucjami Finansowymi. Z Grupą PayU związany jest od marca 2011r. Wcześniej zajmował się rozwojem produktów dla klientów detalicznych w Banku BZ WBK (obecnie Grupa Santander). Jako Dyrektor Obszaru E-Commerce i Płatności Elektronicznych był również odpowiedzialny za kwestie dotyczące handlu elektronicznego, kart płatniczych i sieci bankomatów.

więcej Prowadził wiele projektów rozwojowych w działach IT, w takich obszarach jak usługi maklerskie, bankowość detaliczna i karty płatnicze. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w bankowości detalicznej. Ukończył studia techniczne na Politechnice Poznańskiej oraz podyplomowe studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Jest pasjonatem nowych technologii, które chętnie testuje i czerpie z nich inspiracje na co dzień.

Dr Mariusz Cholewa

Prezes Zarządu, Biuro Informacji Kredytowej SA


Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego (1995). W roku 2005 uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych w zakresie Ekonomii. Ukończył również podyplomowe studia Bankowości i Finansów - specjalność Bankowość Inwestycyjna, organizowane przez Uniwersytet Guildhall w Londynie, Akademię Bankową oraz Uniwersytet Gdański.
więcej W latach 1993–1998 współpracował z Gdańską Akademią Bankową, m.in. jako członek zarządu, a jednocześnie brał udział w badaniach dotyczących restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków, prowadzonych przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. W latach 1995-2003 wykładał na Uniwersytecie Gdańskim, na Wydziale Zarządzania. W okresie 2007–2010 był Prezesem Zarządu Banku Rozwoju Cukrownictwa SA.
Od 1998 roku związany z Bankiem Handlowym w Warszawie SA, gdzie zajmował szereg stanowisk managerskich, a do kwietnia 2013 był Dyrektorem Departamentu Strategii.
Zasiadał w radach nadzorczych wielu spółek m.in. z branży bankowej, inwestycyjnej i ubezpieczeniowej.
Od 2012 roku był członkiem Rady Nadzorczej Biura Informacji Kredytowej SA.
Od czerwca 2013 - Prezes Zarządu BIK S.A.

Sławomir Grzelczak

Wiceprezes Zarządu Biura Informacji Kredytowej SA


Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek: Finanse i Bankowość (2002). Od 2001 r. związany był z międzynarodową firmą Dun&Bradstreet - czołową wywiadownią gospodarczą, w której pełnił kolejno ważne funkcje managerskie. W latach 2002-2004 objął stanowisko Dyrektora Operacyjnego, a w okresie 2004-2009 piastował funkcję Prezesa Zarządu polskiego oddziału. W latach 2009-2012 kierował grupą BISNODE, partnerem strategicznym wywiadowni gospodarczej D&B Corporation. Swoje doświadczenie w doskonaleniu procesów biznesowych rozwijał zarządzając czterema spółkami, należącymi do grupy BISNODE.
więcej Od 2012 roku do kwietnia 2013, w ramach Grupy Coface Central Europe Holding, będącej liderem w obszarze ubezpieczeń należności, odpowiadał za 12 rynków Europy Centralnej i Wschodniej w zakresie rozwoju nowych produktów i koordynacji działań w obszarze informacji gospodarczej. Jednocześnie od lutego 2013 r. był Dyrektorem Zarządzającym Coface Słowenia.
Od kwietnia 2013 r. pełnił funkcję Członka Zarządu BIK i jednocześnie odpowiadał za Pion Biznesu Pozabankowego.
Od lipca 2013 r. - Wiceprezes Zarządu Biura Informacji Kredytowej S.A., odpowiedzialny za Pion Biznesu Korporacyjnego.
Od końca czerwca 2014 r. pełni jednocześnie funkcję prezesa Zarządu Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.

Karolina Jankowiak

Wiceprezes Zarządu, SGB - Bank SA


Karolina Jankowiak, Wiceprezes Zarządu SGB-Banku S.A., odpowiedzialna za zarządzanie Pionem Finansów. Pani Karolina Jankowiak pracuje w SGB - Banku  S.A. od 1996 roku, w obszarach związanych przede wszystkim z finansami i audytem. Bezpośrednio przed objęciem stanowiska w Zarządzie Banku odpowiadała za obszar audytu wewnętrznego. Z wykształcenia jest prawnikiem.

więcej Posiada certyfikaty uzyskane w ramach Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej oraz certyfikat CRMA (Certyfication in Risk Management Assurance), nadany przez Stowarzyszenie Audytorów Wewnętrznych (IIA). Zasiadała w Radzie Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jastrowiu.

Wiktor Kamiński

Zastępca Dyrektora Generalnego, KSKOK


Ekonomista, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, obecnie zastępca dyrektora generalnego Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej.
Współautor modelu systemu spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w Polsce (w tym także modelu Kasy Krajowej jako centralnej instytucji ruchu oraz organu nadzoru) przy współpracy US AID, PHARE, UNDP, World Council of Credit Unions.<
więcej Uczestniczył w roli eksperta w programach wspierania rozwoju instytucjonalnego kas spółdzielczych na Ukrainie, w Mołdawii, Macedonii i na Białorusi w ramach programów MSZ RP oraz Financial Services Volunteer Corps, w tym w charakterze doradcy Państwowej Komisji Regulacji Rynków Usług Finansowych Republiki Ukrainy (State Commission for Regulation of Financial Services Markets In Ukraine), Ministerstwa Finansów Republiki Mołdawii oraz Ministerstwa Finansów Republiki Macedonii.
Członek Komitetu Sterującego International Credit Union Regulators’ Network (Członkami Międzynarodowej Sieci Regulatorów Unii Kredytowych są instytucje, które posiadają ustawowe uprawnienia do regulacji i nadzoru nad uniami kredytowymi i podobnymi spółdzielniami finansowymi).
Były członek Grupy Ekspertów Komisji Europejskiej w zakresie edukacji finansowej - Commission Expert Group on Financial Education (EGFE), Internal Market and Services DG.
Piastował stanowisko asystenta w Instytucie Teorii Ekonomii na Wydziale Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego, wykładowcą zarządzania finansami w systemie szkoleniowym Fundacji na Rzecz Polskich Związków Kredytowych dla członków ciał statutowych oraz pracowników SKOK oraz wykładowcą zarządzania finansami w Wyższej Szkole Finansów i Administracji w Sopocie, pełniłem też funkcję Sekretarza Rady Naukowo-Dydaktycznej tej uczelni.
Członek redakcji Kwartalnika Naukowego „Pieniądze i Więź” wydawanego przez Spółdzielczy Instytut Naukowy.

Tomasz Kwiecień

Prezes Zarządu, Aasa Polska SA


Prezes zarządu Aasa Polska S.A. od początku 2015 roku. Wcześniej, w latach 2004 – 2014, pełnił funkcję dyrektora zarządzającego w warszawskim biurze Mezzanine Management, firmie doradzającej grupie funduszy Accession Mezzanine Capital inwestujących w Polsce i Europie Środkowej. W Polsce był odpowiedzialny m.in. za udane inwestycje w Solaris Bus & Coach, LuxMed, czy Masterlease.

więcej Poza Polską przeprowadził inwestycje m.in. w firmy Jet Finance w Bułgarii, czy Norican w Danii. Na początku swojej kariery związany był z firmami Arthur Andersen oraz Ernst & Young. Jest absolwentem krakowskiego Uniwersytetu Ekonomicznego.

Katarzyna Majewska

Członek Zarządu, Bank Handlowy w Warszawie SA


Od 1999 roku pracowała w Banku Handlowym w Warszawie S.A., gdzie współtworzyła Handlobank, a po połączeniu z Citibank (Polska) S.A. była odpowiedzialna między innymi za procesy zakupowe i zarządzanie nieruchomościami spółek z grupy Citi w Polsce. Z sukcesem scentralizowała procesy zakupowe oraz dokonała ich standaryzacji. Brała udział w wielu międzynarodowych projektach sourcingowych. Wprowadziła w Polsce jako pierwszym kraju w strukturze Citi, nowoczesną strategię zarządzania dostawcami zapewniającą ścisłą kontrolę ich efektywności.


więcej Od 2008 roku, była związana z Grupą PZU, gdzie odpowiadała za obszar administracji, nieruchomości i zakupów.
Obecnie odpowiedzialna za operacje i technologie w Citibanku.
Posiada bogate doświadczenie związane z tworzeniem strategii zakupowych oraz optymalizacją kosztów i zarządzania zmianą. W swojej dotychczasowej karierze zarządzała budżetami w wysokości kilkuset mln złotych oraz dużymi złożonymi zespołami ludzkimi.l
Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, ukończyła również program MBA stworzony przez RSM Erasmus University oraz General Management Program na Harvard Business School.

Tomasz Obal

Członek Zarządu, Bankowy Fundusz Gwarancyjny


Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Bankowość i Finanse, doktor nauk ekonomicznych.

Rozpoczynał pracę w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym w 1995 r. W latach 2004-2005 zajmował się w Pekao SA analizą pozycji banku na tle sektora bankowego. Od 2005 r. na stanowisku dyrektora Departamentu Gwarantowania Depozytów w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.


więcej

2 kwietnia 2016 r. rozpoczął trzyletnią kadencję na stanowisku członka zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Krzysztof Pietraszkiewicz

Prezes, Związek Banków Polskich


Absolwent Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Podyplomowych Studiów SGH w zakresie Finansów i Bankowości.
Od 1991r. związany z ZBP jako Dyrektor Biura, następnie Dyrektor Generalny ZBP.
Od kwietnia 2003r. prezes Związku Banków Polskich.
Członek Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Sekretarz Rady Nadzorczej Biura Informacji Kredytowej S.A.
więcej Członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Prezes Fundacji ,,Promyk Słońca’’ na rzecz dzieci niepełnosprawnych. Wiceprezes Kapituły ,,Teraz Polska’’.
Założyciel i współzałożyciel firm infrastruktury bankowej oraz Polskiego Instytutu Dyrektorów.

Tomasz Piwowarski

Departament Inspekcji Bankowych, Instytucji Płatniczych i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego


Absolwent Szkoły Głównej Handlowej – kierunek Finanse i Bankowość. W latach 2000 – 2008 – pracownik Biura Inspekcji w Generalnym Inspektoracie Nadzoru Bankowego oraz Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (od stycznia 2008 r.). W ramach przeprowadzanych inspekcji w bankach kierował obszarami jakości aktywów oraz ryzyka rynkowego. Uczestniczył w pracach Zespołu Roboczego ds. wdrożenia Nowej Umowy Kapitałowej oraz Zespołu Roboczego ds. opracowania zasad przeprowadzania oceny wniosków banków o stosowanie metod zaawansowanych na potrzeby adekwatności kapitałowej. Kierował zespołami oceniającymi wnioski banków o stosowanie metod zaawansowanych na potrzeby adekwatności kapitałowej.

więcej Od października 2008 r. Zastępca Dyrektora Departamentu Audytu Wewnętrznego w BRE Banku SA, odpowiedzialny za obszar zarządzania ryzykiem, finansów oraz kontroli wewnętrznej. Od stycznia 2012 r. Dyrektor Departamentu Inspekcji Bankowych i Instytucji Płatniczych i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo - Kredytowych w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego.

Dariusz Polaczyk

Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Alior Bank, Przewodniczący Rady Bezpieczeństwa Banków ZBP.


Absolwent psychologii UAM w Poznaniu, Podyplomowych Studiów "Psychologia Zarządzania w Gospodarce" na Uniwersytecie Wrocławskim oraz "Zarządzanie i Marketing" na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Pracował w sektorze bankowym m.in. na stanowisku Z-cy Dyrektora Departamentu Kadr, Dyrektora Departamentu Wsparcia Użytkowników i Dyrektora Departamentu Zarządzania Ryzykiem Operacyjnym. Od 2006 w obszarze bezpieczeństwa, najpierw  jako Dyrektor Departamentu Zapobiegania Przestępstwom Finansowym w BZ WBK, a od 2012 Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa w Alior Banku.więcej Pełni aktywną rolę w Związku Banków Polskich. Od 2005 w Prezydium Rady Bezpieczeństwa Banków ZBP, od 2007 roku pełni funkcję Przewodniczącego Rady. Inicjator i propagator wielu inicjatyw międzybankowych oraz międzysektorowych w obszarze bezpieczeństwa, systemów wymiany informacji, zmian w prawie bankowym, corocznych spotkań reprezentantów bezpieczeństwa banków oraz z organami ścigania. Wykładowca Szkoły Policji w Pile oraz Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Andrzej Reich

Dyrektor Departamentu Regulacji Bankowych, Instytucji Płatniczych i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego


Ukończył studia na Uniwersytecie Warszawskim na wydziale Fizyki (1973) oraz MBA (1994). W latach 1973 – 1992 pracował w Instytucie Fizyki PAN. W latach 1992 – 1998 brał udział we wdrażaniu programu pomocowego dla polskiego sektora finansowego, finansowanego przez unijny fundusz PHARE. Od roku 1998 do 2007 kierował Biurem Polityki Nadzorczej GINB W Narodowym Banku Polskim. W latach 2008 – 2011 był doradcą w Narodowym Banku Polskim. Od 2012 roku kieruje Departamentem Regulacji Bankowych, Instytucji Płatniczych i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego.

więcej Członek wielu nadzorczych komitetów i grup roboczych w Polsce i w Unii Europejskiej. Od roku 2004 do 2010 członek Komitetu Europejskich Nadzorców Bankowych (CEBS), w latach 2006 – 2009 członek Biura Zarządzającego CEBS, od października 2007 do maja 2008 Wiceprzewodniczący CEBS. Członek Zarządu Europejskiego Organu Nadzoru Bankowego.

Pieter van Tienen

Director Business Development Fraud & ID EMEA, Experian


Dołączył do firmy Experian w 2014 roku, pracując wcześniej dla 41st Parameter, PayPal, PsP i eBay przejmując WorldPay. Pieter ma ponad siedem lat doświadczenia w branży płatności i fraudów. W Experian odpowiedzialny jest za wszelkie działania handlowe w Europie Północnej i Wschodniej oraz Rosji. Podczas Kongresu przedstawi międzynarodową perspektywę w dyskusjach toczących się wokół rozwoju zapobiegania cyberprzestępczości.

Anna Trzecińska

Wiceprezes NBP


Absolwentka Wydziału Ekonomiki Produkcji w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (obecnie SGH). Karierę zawodową rozpoczęła w październiku 1983 r. w Narodowym Banku Polskim. Początkowo pracowała w Departamencie Planowania, a następnie w Departamencie Polityki Pieniężno-Kredytowej (obecny Departament Operacji Krajowych). W roku 1993 objęła stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Polityki Pieniężno-Kredytowej, a pięć lat później, w roku 1998, została mianowana dyrektorem tego departamentu. Była odpowiedzialna m.in. za projektowanie instrumentów polityki pieniężnej, jak również jej realizację.

więcej Nadzorowała także obsługę długu publicznego, w tym emisję i obrót skarbowymi papierami wartościowymi, a także sprawy związane ze stabilnością finansową i polityką dewizową. Była przedstawicielką NBP w Komitecie Operacji Rynkowych w Europejskim Banku Centralnym. 2 czerwca 2005 r. została powołana na Członka Zarządu NBP i funkcję tę pełniła do 31 grudnia 2008 r.

Obok pracy w Narodowym Banku Polskim pełniła funkcję członka Rady Nadzorczej Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (1997-2004), członka Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych (2001-2005), członka Rady Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (2004-2005) oraz członka Rady Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej w Moskwie (od 2002 do marca 2009).

7 stycznia 2009 r. objęła stanowisko dyrektora banku w PKO Bank Polski i zajmowała je do 31 października 2009 r. W tym samym roku, 1 listopada, decyzją Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, została mianowana Zastępcą Prezesa BFG. W BFG odpowiadała za wypłatę środków gwarantowanych i restrukturyzację sektora Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych.

24 października 2014 r. Prezydent Bronisław Komorowski powołał Annę Trzecińską na stanowisko Wiceprezesa NBP z dniem 3 listopada 2014 r.

Marcin Żuchowski

Członek Zarządu, Provident Polska SA


Absolwent Politechniki Warszawskiej, wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej. Posiada ponad 15 letnie doświadczenie w obszarze zarządzania ryzykiem kredytowym, uzyskane m.in. w Raifeissen Banku oraz grupie KBC (Kredyt Bank, Żagiel), gdzie zarządzał ryzykiem kredytowym segmentu consumer finance. W Provident Polska odpowiada za pion ryzyka obejmujący politykę kredytową, zapobieganie defraudacjom i nadużyciom, zarządzenie ciągłością biznesu oraz obszar odzyskiwania należności i windykacji.

Materiały z kongresu
RelacjaPatroni


Kontakt


Kontakt


Anna Regulska

tel.: 22 348 41 16

mail: kongresryzyka@bik.pl

Relacja z X edycji
Kongresu Ryzyka Bankowego

X Kongres ryzyka bankowego >>