XIII Kongres Ryzyka

7 listopada 2018
Więcej informacji już wkrótce

Patronat Merytoryczny

Organizator

Grupa BIK

Agenda


08:30 – 09:30 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
09:30 – 09:40 Powitanie
Mariusz Cholewa – Prezes Zarządu, Biuro Informacji Kredytowej SA
09:40 – 10:00

Wystąpienie
prof. Adam Glapiński – Prezes, Narodowy Bank Polski*

10:00 – 10:20 Wystąpienie

Marek Chrzanowski – Przewodniczący, Komisja Nadzoru Finansowego*

10:20 – 10:40 Wystąpienie

Krzysztof Broda – Zastępca Prezesa Zarządu, Bankowy Fundusz Gwarancyjny

10:50 – 11:10 PRZERWA KAWOWA
11:10 – 12:30 Rozmowa Liderów: Dokąd zmierza bankowość
Jaka jest przyszłość usług finansowych w perspektywie 5-10 lat? Jaki wpływ na bankowość będą miały: ustawicznie rosnące wymogi regulacyjne, zmiany w otoczeniu makro, nowe
- często rewolucyjne - technologie i rozwiązania, nowi gracze na rynku (FinTechy) oraz ewoluujące oczekiwania i potrzeby klientów?

Wystąpienie wprowadzające:
Krzysztof Pietraszkiewicz – Prezes, Związek Banków Polskich

Uczestnicy:
Krzysztof Pietraszkiewicz – Prezes, Związek Banków Polskich (prowadzący)
Brunon Bartkiewicz – Prezes Zarządu, ING Bank Śląski SA*
Cezary Stypułkowski – Prezes Zarządu, mBank SA*
12:30 – 13:00 PRZERWA KAWOWA
13:00 – 14:30 Panel dyskusyjny I: Czy widać chmury na horyzoncie?
Czy w najbliższym czasie grozi nam kryzys w sektorze bankowym, jakie mogą być jego źródła i symptomy? Czy możemy już dziś temu przeciwdziałać?

Wystąpienie wprowadzające:
Mariusz Cholewa
– Prezes Zarządu, BIK SA

Moderator:
red. Robert Stanilewicz

Uczestnicy:
Rafał Bednarek – Wiceprezes Zarządu, BIK SA
Lidia Jabłonowska-Luba – Wiceprezes Zarządu, mBank SA
Piotr Konieczka – Wiceprezes Zarządu, BPS SA*
Marek Lusztyn – Wiceprezes Zarządu, Bank Pekao SA*
Barbara Sobala – Wiceprezes Zarządu, Bank Handlowy w Warszawie SA
14:30 – 15:30 OBIAD
15:30 – 17:00 Panel dyskusyjny II: Czy AI jest już na pokładzie? Nowe technologie – szanse czy zagrożenia ?
Czy i jak nowe technologie AI, boty, blockchain zmieniają strategię biznesową i model działania? Nowe technologie – podniesienie bezpieczeństwa czy nowe ryzyka i zagrożenia?

Wystąpienie wprowadzające:
Głos dla start up’ów – prezentacja trzech rozwijających się firm

Moderator:
red. Robert Stanilewicz

Uczestnicy:

Sławomir Grzelczak – Wiceprezes Zarządu, BIK SA
Mariusz Kaczmarek – Wiceprezes Zarządu, Euro Bank SA
Justyna Kesler – Wiceprezes Zarządu, ING Bank Śląski SA
Dorota Poniatowska – CIO, Credit Agricole Bank Polska SA*
Ziemowit Stempin – Wiceprezes Zarządu, SGB-Bank SA
17:00 – 17:05 Podsumowanie
Mariusz Cholewa – Prezes Zarządu, Biuro Informacji KredytowejPobierz agendę XII Kongresu Ryzyka Bankowego

* w trakcie potwierdzania